• 0976660398
  • phuctruong108@gmail.com

Áp lực chất lỏng tác dụng lên đáy bể nằm ngang

Áp lực chất lỏng tác dụng lên đáy bể nằm ngang

Bạn sinh viên có hỏi: “thầy ơi,thầy cho em hỏi là .tính áp lực chất lỏng tác dụng lên đáy bể nằm ngang,nếu đáy bể hình tròn,dường kinh d=4m,(dạng này e không biet làm,hì)”

Trườngnp

4 thoughts on “Áp lực chất lỏng tác dụng lên đáy bể nằm ngang

Kỹ thuật cơ khí-HUMGPosted on  4:49 am - Dec 23, 2015

Dù nó nằm ngang, nằm nghiêng hay thẳng đứng thì công thức tính vẫn như vậy. P=(áp suất dư tại trọng tâm C) x diện tích thành phẳng ngập trong chất lỏng

Van TuêPosted on  9:36 am - Dec 23, 2015

Câu hỏi không nói rõ tính áp lực trong trường hợp nào, tĩnh tuyệt đối hay tương đối… Câu trả lời cũng chung chung.
Với câu hỏi này, các Thầy cần trả lời rộng ra cho tất cả các trường hợp (lưu ý cả cho các trường hợp đặc biệt). Điều này sẽ giúp cho các em hiểu vấn đề sâu hơn.
Thân,

Kỹ thuật cơ khí-HUMGPosted on  9:41 am - Dec 23, 2015

Vâng. Đúng như thầy nói. Vấn đề tính áp lực nó bao gồm tính áp lực trong trường hợp tĩnh tuyệt đối (là trường hợp trong các giáo trình thường nói đến một cách cụ thể) ngoài ra cũng nên đề cập thêm trong trường hợp tĩnh tương đối (hiện tại em chưa thấy giáo trình nào nói cụ thể về cái này) và còn trong trường hợp thủy động nữa.

Nhưng hầu hết nói đến tính áp lực, trong phạm vi giáo trình và môn học thì thường ý nhắc tới “Tĩnh tuyệt đối”

Nguyễn Sơn TùngPosted on  3:09 pm - Dec 23, 2015

“Tính áp lực lên đáy bình”
Trong trường hợp tĩnh tương đối cũng vậy, cách làm vẫn y như vậy, vẫn là dP = p.dw. Khi xác định được quy luật áp suất và đưa hàm áp suất và dw về cùng một biến số là giải được. Ví dụ, bình trụ tròn quay quanh trục đối xứng của nó, xác định áp lực của chất lỏng tác dụng lên đáy bình là hoàn toàn tính được. Bạn nào quan tâm tới bài toán này thì liên hệ với chúng tôi tại Bộ môn KTCK P506 nhà 12 tầng
Trân trọng,

Leave your message