• 0976660398
  • phuctruong108@gmail.com

Category ArchiveTài Liệu

Giáo trình vẽ kỹ thuật Cơ khí và Xây dựng

Vẽ kỹ thuật Cơ khí_Trần Hữu Quế – Tập 1:  https://drive.google.com/file/d/0BwW8PLyE2EtaRUtlWGZwLWRIbjg/view?usp=sharing

Vẽ kỹ thuật Cơ khí _Trần Hữu Quế – Tập 2:  https://drive.google.com/file/d/0BwW8PLyE2EtaMG9BSXBoOFpPREk/view?usp=sharing

Vẽ kỹ thuật xây dựng_Nguyễn Quang Cự:  https://drive.google.com/file/d/1vAqAYxtFzSdzHOujo5T80LyRex2hX5sh/view?usp=sharing

 

Bài tập KỸ THUẬT THỦY KHÍ_Lớp Học Hè

Update ngày 08/07/2017

https://drive.google.com/file/d/0B-5BN79QmcR-YUNYeE4teUo0YU0/view?usp=sharing

Vào Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/thuykhihumg/ (Kỹ thuật thủy khí-Thủy lực) để hỏi bài tập, cập nhập điểm của lớp và các thông tin khác.

Điểm B, C_lớp Khoan Khai Thác K60_Vũng Tàu_Môn KỸ THUẬT THỦY KHÍ C

Dưới đây là điểm B, C_lớp Khoan Khai Thác K60_Vũng Tàu_Môn KỸ THUẬT THỦY KHÍ C lớp mình dạy.

Mọi thắc mắc về điểm của sinh viên nếu có THÌ POST lên Group:

https://www.facebook.com/groups/thuykhihumg/

ĐỂ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT

Hạn cuối để thắc mắc là: 9h00 sáng thứ 6 ngày 26/05/2017

Đề nghị sinh viên không gọi điện thoại.
Xin chân thành cảm ơn!
surprised-baby

Bài tập KỸ THUẬT THỦY KHÍ_Lớp Khoan Vũng Tàu

Update ngày 14/05/2017

https://drive.google.com/file/d/0B-5BN79QmcR-YUNYeE4teUo0YU0/view?usp=sharing

Vào Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/thuykhihumg/ (Kỹ thuật thủy khí-Thủy lực) để hỏi bài tập, cập nhập điểm của lớp và các thông tin khác.

Điểm Kỹ thuật thủy khí C_Lớp Học Lại + Cải thiện

Điểm Kỹ thuật thủy khí C_Lớp Học Lại + Cải thiện

Điểm B, C nhóm 4090418/03 (lớp Khoan Khai Thác K60)_Môn KỸ THUẬT THỦY KHÍ C

Dưới đây là điểm B, C nhóm 4090418/03 (lớp Khoan Khai Thác K60)_Môn KỸ THUẬT THỦY KHÍ C lớp mình dạy.

@Những bạn được 0 điểm là những bạn ko đi học hoặc không đi thi điểm B.

@Điểm B1 là điểm bài kiểm tra cuối trên lớp (có 1 bạn quên ko ghi tên nên tạm cho 0 điểm)

@Điểm B2 là điểm nộp vở bài tập, điểm này mang tính nhân đạo (những đồng chí nào làm quá ngớ ngẩn thì cho 5 còn lại là cao hơn).

Mọi thắc mắc về điểm cũng như muốn xem lại bài thi của sinh viên sẽ được giải quyết một buổi TRỰC TIẾP duy nhất vào:

Thời gian: 15h00 Chiều thứ 4 ngày 22/03/2017

Địa điểm: Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, phòng 506, nhà C12
Đề nghị sinh viên gặp trực tiếp, không gọi điện thoại.
Xin chân thành cảm ơn!
surprised-baby

Điểm Thủy Lực Cơ Sở B_Lần 2_Đợt 2_Học kỳ 1_Năm học 2016-2017

Dưới đây là điểm Thủy Lực Cơ Sở B_Lần 2_Đợt 2_Học kỳ _Năm học 2016-2017 của 4 lớp mình dạy.

Mọi thắc mắc về điểm cũng như muốn xem lại bài thi của sinh viên sẽ được giải quyết một buổi TRỰC TIẾP duy nhất vào:

Thời gian: 16h00 Chiều thứ 4 ngày 08/03/2017

Địa điểm: Bộ môn Kỹ thuật Cơ khí, phòng 506, nhà C12
Đề nghị sinh viên gặp trực tiếp, không gọi điện thoại.
Xin chân thành cảm ơn!
surprised-baby

Bài tập KỸ THUẬT THỦY KHÍ_Lớp TĐH K60_Vũng Tàu

Bài tập KỸ THUẬT THỦY KHÍ_Lớp TĐH K60_Vũng Tàu

Update ngày 11/12/2016

https://drive.google.com/file/d/0B-5BN79QmcR-MXNUN19DQkdhU0E/view?usp=sharing

Vào Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/thuykhihumg/ (Kỹ thuật thủy khí-Thủy lực) để hỏi bài tập, cập nhập điểm của lớp và các thông tin khác.