• 0976660398
 • phuctruong108@gmail.com

Category ArchiveANSYS

Video Ansys Fluent-Mô phỏng dòng chảy trong ống

Video Ansys Fluent-Mô phỏng sự hòa trộn của hai dòng chảy có nhiệt độ khác nhau trong ống

Nhóm sinh viên thực hiện _Lớp Máy và tự động thủy khí k58_Trường ĐH Mỏ-Địa Chất:

 1.  Nguyễn Thế Trung
  MSSV : 1321060318
 2.  Đoàn Văn Quý
  MSSV : 1321060232
 3.  Bùi Văn Hạnh
  MSSV : 1321060104

 

Nhóm sinh viên thực hiện _Lớp Máy và tự động thủy khí k58_Trường ĐH Mỏ-Địa Chất:
 1. Trịnh Lương Đông   1321060078
 2.  Lương Thành Nam  1321060192
 3.  Quách Văn Lâm           1321060165

Nhóm sinh viên thực hiện _Lớp Máy và tự động thủy khí k58_Trường ĐH Mỏ-Địa Chất:

 1. Trần Văn Quân 1321060228
 2. Trịnh Văn Thao 1321060275
 3. Nguyễn Văn Quang 1321060223

 

Nhóm sinh viên thực hiện _Lớp Máy và tự động thủy khí k58_Trường ĐH Mỏ-Địa Chất:

 1. Nguyễn Anh Quân
 2. Đinh Hữu Huy
 3. Phạm Quốc Việt

Nhóm sinh viên thực hiện _Lớp Máy và tự động thủy khí k58_Trường ĐH Mỏ-Địa Chất:

1. Nguyễn Tiến Luật : Mssv:1321060176
2. Phạm Xuân Bách : Mssv 1321060019
3. Nguyễn Văn Đức : mssv 1321060084

 

Nhóm sinh viên thực hiện _Lớp Máy và tự động thủy khí k58_Trường ĐH Mỏ-Địa Chất:

 1. Nguyễn Văn Tú msv 1321060325.
 2. Nguyễn Thế Tùng msv 1321060340.
 3. Nguyễn Hữu Hưng msv 1421060140.

Nhóm sinh viên thực hiện _Lớp Máy và tự động thủy khí k58_Trường ĐH Mỏ-Địa Chất:

 1. Phạm Công Hoàn  MSV 1321060123
 2. Đặng Duy Đông      MSV 1321060076
 3. Nguyễn Hữu Ngọc

https://www.youtube.com/watch?v=9ir6C5YzWWc

 

Nhóm sinh viên thực hiện _Lớp Máy và tự động thủy khí k58_Trường ĐH Mỏ-Địa Chất:

 1. Nguyễn Thế Anh  msv :1321060009
 2. Nguyễn Thế Long : 1321060170
 3. Nguyễn Chí Bảo : 1321060020

 

Video hướng dẫn cài đặt và Crack ANSYS 14.5

Hiện tại còn nhiều bạn sinh viên chưa cài được phần mềm này nên mình đã làm một Video để ghi lại và hướng dẫn quá trình cài đặt cũng như Crack ANSYS 14.5

Chúc các bạn thành công.

https://youtu.be/Cp5-62T-kvU

Tài liệu ANSYS Fluent 14.5

TÀI LIỆU ANSYS_Nguyễn Phúc Trường_Dùng trong quá trình giảng dạy

 

 

 

 

 

Tài liệu ANSYS Fluent 14.5 bản Scan tiếng Việt: https://drive.google.com/open?id=0B-5BN79QmcR-alVKRDhLeDdhamM

Tài liệu ANSYS Fluent 14.5 bản tiếng Anh: https://drive.google.com/open?id=0B-5BN79QmcR-TE9IWElqWHJPeUE

Tài liệu hướng dẫn thực hành ANSYS Fluent – tiếng Anh: https://drive.google.com/open?id=0B-5BN79QmcR-TE9IWElqWHJPeUE

File dùng để input trong quá trình thực hành ANSYS Fluent: https://drive.google.com/open?id=0B-5BN79QmcR-TE9IWElqWHJPeUE

Quy định về trao đổi, chia sẻ tài liệu