• 0976660398
  • phuctruong108@gmail.com

Category ArchiveCơ sở thiết kế máy

Giáo trình vẽ kỹ thuật Cơ khí và Xây dựng

Vẽ kỹ thuật Cơ khí_Trần Hữu Quế – Tập 1:  https://drive.google.com/file/d/0BwW8PLyE2EtaRUtlWGZwLWRIbjg/view?usp=sharing

Vẽ kỹ thuật Cơ khí _Trần Hữu Quế – Tập 2:  https://drive.google.com/file/d/0BwW8PLyE2EtaMG9BSXBoOFpPREk/view?usp=sharing

Vẽ kỹ thuật xây dựng_Nguyễn Quang Cự:  https://drive.google.com/file/d/1vAqAYxtFzSdzHOujo5T80LyRex2hX5sh/view?usp=sharing

 

Cách vẽ trong đồ án cơ sở thiết kế máy (chi tiết máy, cơ học máy)

Một bạn sinh viên có hỏi:
“Thầy có thể hướng dẫn em cách vẽ 1 bản vẽ được không ạ!
kiểu như nên bắt đầu từ đâu ? vẽ cái gì trước cái gfi sau ấy. Nhìn vào 1 bản vẽ phức tạp trên giấy thì k biết nên bắt đầu từ đầu như thế nào cho hợp lý.”

Các câu hỏi đồ án Chi Tiết Máy (Cơ sở thiết kế máy/ Cơ học máy)_Phần 1

1. Nêu cách chọn hợp lý công suất và vòng quay của động cơ.
2. Tại sao phải kiểm tra mở máy và quá tải cho động cơ? Trường hợp nào không phải kiểm tra quá tải cho động cơ? Tại sao?
3. Phân biệt các chế độ làm việc của động cơ. Động cơ trong hệ thống dẫn động được chọn theo chế độ làm việc nào? Tại sao?
4. Nêu vai trò và vị trí của hộp giảm tốc trong hệ thống dẫn động.
5. Trình bày cách phân bố tỷ số truyền cho các bộ phận truyền dẫn động.
6. Trình bày cách kiểm tra mở máy cho động cơ? Có thể kiểm tra mở máy cho động cơ trên một trục bất kỳ được không? Tại sao?

 
7. Nêu nguyên tắc chọn vật liệu chế tạo bánh răng? Tại sao nên lấy vật liệu bánh nhỏ tốt hơn vật liệu bánh lớn, cấp chậm tốt hơn cấp nhanh.
8. Trình bày cách xác định ứng suất cho phép của bộ truyền bánh răng? Giá trị ứng suất cho phép trong bước tính sơ bộ và kiểm nghiệm có khác nhau không? Tại sao?
9. Các bộ truyền trong hệ dẫn động ( Bánh răng TV-BV, đai, xích trục) đã được tính toán thiết kế theo chỉ tiêu nào? Tại sao?
10. Nêu cơ sở xác định hệ số chiều rộng bánh răng khi thiết kế bộ truyền bánh răng.
11. Nêu biện pháp xử lý khi kiểm tra sức bền tiếp xúc của bánh răng không thoả mãn?
12. Nêu cơ sở chọn góc nghiêng của bộ truyền bánh răng nghiêng?
13. Tại sao bánh răng trụ thường lấy bề rộng bánh răng nhỏ lớn hơn bề rộng bánh răng lớn? Còn bánh răng côn lấy bề rộng hai bánh như nhau?
14. Các chi tiết trong hộp giảm tốc (bánh răng, trục …) có được kiểm tra quá tải không? Hệ số quá tải bằng bao nhiêu?
15. Nêu cơ sở chọn kết cấu bánh răng? Các bánh răng đã thiết kế được chọn kết cấu như thế nào?
16. Trình bày cách chọn vật liệu của bộ truyền trục vít bánh vít? ứng suất cho phép của bộ truyền trục vít bánh vít liên quan thế nào đến việc chọn vật liệu.
17. Tại sao truyền động trục vít bánh vít phải tính kiểm nghiệm nhiệt, trình bày cách tính cho truyền động trục vít bánh vít.
18. Nêu cơ sở xác định số mối ren của trục vít.
19. Trình bày cách kiểm tra bôi trơn, chạm trục cho hộ giảm tốc bánh răng hai cấp? Các biện pháp xử lý khi các điều kiện trên không thoả mãn.
20. Vị trí bố trí bộ truyền đai, bộ truyền xích trong hệ dẫn động được bố trí thế nào? Tại sao?
21. Trường hợp nào phải chọn xích nhiều dãy? Số dãy xích tối đa là bao nhiêu? Giải thích? Tại sao thường chọn số mắt xích chẵn?
22. Tại sao phải hạn chế dây đai thang? Tại sao phải kiểm nghiệm góc ôm trên bánh đai nhỏ? Nêu các biện pháp xử lý nếu điều kiện đó không thoả mãn.
Nêu ưu nhược điểm của loại đai đã chọn?
24. Trình bày: trình tự, ý nghĩa, và nội dung của các bước tính thiết kế trục theo sức bền mỏi.
25. Cơ sở để xác định kết cấu trục hợp lý? Vận dụng vào việc xác định các kết cấu trục trong đồ án thiết kế.
26. Nêu các nhân tố ảnh hưởng đến sức bền mỏi của trục? Từ đó nêu ra các biện pháp nâng cao sức bền mỏi.
27. Tại sao các rãnh then trên cùng một trục lại bố trí trên cùng một đường sinh? Nếu phải dùng hai đến ba then trên một tiết diện trục thì then đó được bố trí như thế nào?
28. Tại sao phải kiểm nghiệm độ cứng của trục? Trình bày cách kiểm nghiệm và các biện pháp khắc phục khi trục không đủ độ cứng.
29. Trong quá trình thiết kế đồ án chi tiết máy nào thoả mãn nhiều nhất các chỉ tiêu đánh giá khả năng làm việc? Tại sao?
30. ổ lăn trong hộp giảm tốc đã được tính chọn theo chỉ tiêu nào? Tại sao? Nêu các biện pháp xử lý khi kiểm nghiệm ổ mà không đủ khả năng tải động(Cđ >Cb).
31. Nêu cơ sở chọn sơ đồ bố trí ổ? Phân tích ưu, nhược điểm của sơ đồ bố trí ổ đã chọn.
32. Trình bày cách kiểm tra và điều chỉnh vị trí ăn khớp của cặp bánh răng côn và bộ truyền trục vít bánh vít?
33. Trình bày cách điều chỉnh khe hở của ổ khi mòn.
34. Trình bày trình tự tháo lắp các chi tiết của hộp giảm tốc?
35. Nêu công dụng và kết cấu của các chi tiết máy: Chốt định vị, vòng định vị, vít tách, que thăm dầu, vòng chắn dầu, căn điều chỉnh ổ , cửa thăm.
36. Nêu cơ sở chọn chế độ lắp cho các chi tiết máy như bánh răng, ổ, bạc chắn dầu, nắp ổ, cốc lót…trong hộp giảm tốc? Vẽ biểu diễn định tính vị trí các trường dung sai của mối lắp đó.
37. Nêu các ghi các yêu cầu kĩ thuật trên bản vẽ chế tạo?

38. Nêu cách xác định chiều quay của các chi tiết trong hệ thống dẫn động? Nếu cho các chi tiết làm việc theo chiều quay ngược lại có được không? Tại sao?
39. Trình bày đặc tính thay đổi ứng suất trong các chi tiết máy như: bánh răng, trục, ổ? Vẽ đồ thị biểu diễn đặc tính thay đổi các ứng suất đó?
40. Tiết diện nguy hiểm của trục trong bước tính gần đúng và chính xác có trùng nhau không? Nêu các biện pháp xử lý khi kiểm tra hệ số an toàn không thoả mãn?

Tài liệu môn học CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY_CƠ HỌC MÁY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT

BỘ MÔN KỸ THUẬT CƠ KHÍ

CBGD: Nguyễn Phúc Trường

Email: phuctruong108@gmail.com

Nguyenphuctruong@humg.edu.vn

Số điện thoại: 097 666 0398

TÀI LIỆU MÔN HỌC CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

Tổng dung lượng sau khi giải nén 820 Mb, gửi cho sinh viên bao gồm:

  1. Sách

–          Cơ sở thiết kế máy_Nguyễn Hữu Lộc

–          Tập bản vẽ chi tiết máy của Nga (bao gồm bản vẽ các chi tiết, hộp giảm tốc, trục,…)

–          Chi tiết máy_tập 1_Nguyễn Trọng Hiệp

–          Giáo trình cơ học máy_Lại Khắc Liễm

–          Cơ sở thiết kế máy_Vũ Ngọc Pi

–          Tính toán hệ thống dẫn động cơ khí_Trịnh Chất_Lê Văn Uyển

Link: http://www.mediafire.com/download.php?dffldfmr6iuxfgd

 

  1. Các video một số chương

–          Chương 4: ghép bằng ren

Link: http://www.mediafire.com/download.php?wburzk4azy66659

 

–          Chương 5: ghép bằng then và then hoa

Link: http://www.mediafire.com/download.php?cxhri0chy8lr8tl

 

–          Chương 9: Bộ truyền bánh răng

Link 1: http://www.mediafire.com/download.php?2s9kwfm4y1bjp02

Link 2: http://www.mediafire.com/download.php?j160d1f2qn0olhq

 

–          Chương 11: Truyền động xích

Link: http://www.mediafire.com/download.php?5b0b7y5baiq0qv9

 

–          Chương 14: Ổ lăn

Link: http://www.mediafire.com/download.php?ss8qkrnnkylok3z

 

–          Chương 16: Lò xo

Link: http://www.mediafire.com/download.php?wmf7o4ps95bjdtw

 

–          Và một số video khác

Link: http://www.mediafire.com/download.php?51t2hmip7vg1ql1

 

  1. Phần mềm để chạy video flvplayer

Link: http://www.mediafire.com/download.php?9aqm6o3magqjial

 

Nếu có đường link nào không chạy xin vui lòng liên hệ lại theo địa chỉ Email đã cho ở trên.

Hy vọng sẽ nhận được sự đóng góp thêm tài liệu cũng như ý kiến của các bạn nhằm phục vụ tốt hơn trong quá trình dạy và học môn Cơ Sở Thiết Kế Máy.