• 0976660398
  • phuctruong108@gmail.com

Hệ số hiệu chỉnh vận tốc (anpha )

Hệ số hiệu chỉnh vận tốc (anpha )

Bạn sinh viên hỏi: “một số bài không cho hệ số nhớt động học v mà cho hệ số ma sát ( dacxi) thì tính hệ số râynôn ( Re) kiểu gì để tìm ra hệ số hiệu chỉnh vận tốc ( anpha )”

Trườngnp

One thought on “Hệ số hiệu chỉnh vận tốc (anpha )

Kỹ thuật cơ khí-HUMGPosted on  5:00 am - Dec 23, 2015

Bài này thực ra chưa cho rõ ràng, nhưng thông thường trong thực tế các dòng chảy chủ yếu là chảy rối nên trong bài này người ta đã mặc định là chảy rối để làm

Leave your message