• 0976660398
  • phuctruong108@gmail.com

Vấn đề chọn mặt chuẩn (0-0)

Vấn đề chọn mặt chuẩn (0-0)

Một bạn sinh viên có hỏi: “Em chao thay ak.thay cho em hoi ve mat thuy chuan (0-0) co the chon bat ki gan voi moc nao do hay la chon theo nguyen tac nao do ak.em cam on ak”

Trườngnp

One thought on “Vấn đề chọn mặt chuẩn (0-0)

Kỹ thuật cơ khí-HUMGPosted on  4:26 pm - Apr 20, 2016

Người ta chỉ gọi ngắn gọn là MẶT CHUẨN. Mặt chuẩn là mặt NẰM NGANG (dùng để xác định mốc thế năng) nên có thể chọn bất kỳ. Nhưng trong các bài tập ta sẽ chọn sao cho hợp lý và dễ nhìn nhất để tận dụng các thông số đã biết trước hoặc để đơn giản bài toán.

Leave your message